Effecten

We zijn verantwoordelijk voor verschillende (water)taken. Onze doelen en ambities voor de komende jaren werken we in dit Waterplan nader uit. We noemen deze taken ook wel 'maatschappelijke effecten'. We redeneren vanuit de doelstelling (het effect) dat we willen bereiken op dat onderwerp.