HHNK

Elke dag werken wij aan de bescherming van het land tegen het water, wateroverlast en watertekort, voor schoon en gezond oppervlaktewater en veilige (vaar)wegen. Dit doen wij in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal: Hollands Noorderkwartier.

Wij zijn een democratische overheidsinstantie met een grotendeels gekozen bestuur en een eigen belastingsysteem. Onze bestuurlijke organisatie lijkt op die van een gemeente. De voornaamste verschillen zijn dat wij een begrensde, functionele taak hebben en dat we een monistisch (collegiaal) bestuur hebben in plaats van een dualistisch bestuur.

Samenwerking

Wij werken nauw samen met andere instanties die met water te maken hebben waaronder Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, gemeenten en het drinkwaterbedrijf. Daarnaast zitten we regelmatig om de tafel met verenigingen van agrariërs, ondernemers, bewoners, sportvissers, schaatsers, natuurbeheerders, enzovoort. Wij proberen rekening te houden met ieders belang, maar het algemeen belang (bijvoorbeeld de veiligheid) staat altijd voorop.