Ontwerp Waterplan HHNK 2022-2027, ter inzage

Dit Waterplan is een project in wording. U ziet een momentopname, we werken er nog hard aan. Klik hier als u op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen.

Crisisbeheersing

Ons werk in alle maatschappelijke effecten is erop gericht om een crisis te voorkomen. Wel moeten we voorbereid zijn voor als het toch een keer misgaat. Onze omgeving vraagt van ons dat wij 24/7 beschikbaar zijn en adequaat handelen bij incidenten en calamiteiten die onze taken raken. Dat is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.