Voldoende water

Voldoende water bij extreme omstandigheden

Voldoende water betekent niet te veel (wateroverlast) en niet te weinig (watertekort) water, om het gebied waar wij voor zorgen leefbaar te houden voor bewoners, bedrijven, landbouw en natuur (zogenoemde 'functies'). In droge perioden zorgen we voor voldoende wateraanvoer en daarmee de waterbeschikbaarheid. En in natte perioden zorgen we voor voldoende afvoer en een optimale verdeling van zoet water. Hierover staat meer in ons Handelingskader wateroverlast beperken en de Deltavisie. Overlast is niet altijd te voorkomen, zoals we in juni 2021 hebben kunnen merken. Net zomin als schade door droogte, er blijven restrisico's.

Voldoende water bij normale omstandigheden

We zorgen dagelijks voor voldoende water met ons peilbeheer en onderhoud van ons watersysteem. Met bagger- en maaiwerken en ons toezicht op onderhoud door derden zorgen we voor de instandhouding van een betrouwbaar watersysteem. Daarnaast bedienen en onderhouden we een groot aantal stuwen en gemalen. Een bijna onzichtbare randvoorwaarde om te kunnen leven, wonen en werken onder zeeniveau. Het klimaatbestendig en waterrobuust maken van ons gebied vraagt om samenwerking met andere partijen. Hiervoor hebben we een Visie op Ruimtelijke adaptatie opgesteld.