In de uitvoering van ons werk stellen wij maatschappelijke meerwaarde voorop. We spannen ons in om samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en bewoners duurzame initiatieven mogelijk te maken. Samen met onze omgeving (people), samen voor onze omgeving (planet) en samen voor meer (profit) zijn hierbij de vertrekpunten. We werken met publieke middelen en soms tegenstrijdige belangen, en komen ook voor dilemma's en soms ingewikkelde keuzes te staan. Een betrouwbare overheid durft keuzes te maken en legt deze uit. HHNK wil duidelijk zijn over wat wel en niet mogelijk is. We lichten koers en keuzes toe en leggen verantwoording af.

Bedrijfsauto wordt afgetankt met biogas