Ontwerp Waterplan HHNK 2022-2027, ter inzage

Dit Waterplan is een project in wording. U ziet een momentopname, we werken er nog hard aan. Klik hier als u op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen.

Langetermijnverkenning

Stuw bij Wijdenes

Het Waterplan HHNK staat niet op zich zelf. Er zijn allerlei ontwikkelingen om ons heen, zeker als we wat verder vooruitkijken dan zes jaar. Er zijn trends verkend en ingedeeld langs de onderwerpen Klimaat, Technologie en Maatschappij. In deze verkenning zijn zo feitelijk mogelijk allerlei ontwikkelingen beschreven die ons werk op een of andere manier raken. Hoe wij daar inhoudelijk op inspelen staat beschreven bij de uitwerking van de effecten en thema's in het Waterplan. Op onderstaande pagina's vindt u een samenvatting per onderdeel en kunt u de gehele verkenning downloaden.