De inhoud is geladen.

Langetermijnverkenning

Het Waterplan HHNK staat niet op zich zelf. Er zijn allerlei ontwikkelingen om ons heen, zeker als we wat verder vooruitkijken dan zes jaar. In 2021 hebben we trends verkend en ingedeeld langs de onderwerpen Klimaat, Technologie en Maatschappij. In deze verkenning zijn zo feitelijk mogelijk allerlei ontwikkelingen beschreven die ons werk op een of andere manier raken. Hoe wij daar inhoudelijk op inspelen staat beschreven bij de uitwerking van de effecten en thema's in het Waterplan. Op onderstaande pagina's vindt u een samenvatting per onderdeel.