Ontwerp Waterplan HHNK 2022-2027, ter inzage

Dit Waterplan is een project in wording. U ziet een momentopname, we werken er nog hard aan. Klik hier als u op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen.

Gezond water

Gezond water is water met een goede chemische en ecologische waterkwaliteit. Oftewel water dat vrij is van vervuiling en waarin de planten en dieren kunnen leven die er thuishoren. We hebben de waterkwaliteit al op verschillende manieren verbeterd, zoals de aanleg van riolering, afvalwaterzuivering en de aanpak van ongezuiverde lozingen. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) ondersteunt ons om de waterkwaliteit verder te verbeteren. Meer informatie staat in ons KRW-magazine en in technische achtergronddocumentatie. De formele informatie is te vinden op het WaterkwaliteitsportaalHet Nationale Waterplan en de Deltavisie geven richting aan de manier waarop we het oppervlaktewater beheren en verbeteren.