Belangrijk bericht voor bezoekersOntwerp Waterplan HHNK 2022-2027

Dit Waterplan is een project in wording. U ziet een momentopname, we werken er nog hard aan. Klik hier als u op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen.

Home

Waterplan HHNK: onze koers voor 2022-2027

Welkom op de website van Waterplan HHNK! We presenteren hier de koers voor de periode 2022-2027 en de opgaven waar we zelf, en met anderen, aan werken. Met ons waterbeheer zorgen we voor voldoende, gezond en schoon water om van te leven, te werken en te recreëren, voor mens, dier en natuur. De wereld om ons heen staat niet stil. Integendeel, we leven in een dynamische tijd met meerdere wereldwijde transities en crises. Klimatologisch, ecologisch, technologisch en maatschappelijk verandert er veel.

Het maatschappelijk belang van water neemt steeds verder toe door klimaatverandering, drukte in de fysieke leefomgeving en toenemend watergebruik. Daardoor is er ook steeds meer aandacht en belang bij het waterbeheer. We verwachten daarom de komende jaren het gesprek met onze omgeving te intensiveren. Zodat we gezamenlijk kunnen uitvinden hoe we het waterbeheer toekomstbestendig houden. Daarnaast kunnen we met ons waterbeheer bijdragen aan maatschappelijke opgaven zoals biodiversiteitsherstel en de energietransitie. Lees verder

Tijdlijn

Bij de totstandkoming van het Waterplan HHNK zijn de volgende mijlpalen van belang.

 1. Afgerond: Schriftelijke consultatieronde -

  We hebben onze omgeving uitgenodigd om van 2 tot 21 april mee te denken over de te volgen koers in de periode 2022-2027. Diverse partijen en belanghebbenden hebben gereageerd. We hebben vragen, opmerkingen en aandachtspunten meegekregen die hebben geleid tot een verrijking van dit Waterplan. Lees hier het verslag hiervan.

 2. Afgerond: Bestuurlijke consultatie -

  Via een digitale conferentie zijn we, aan de hand van presentaties, ingegaan op de toekomstige uitdagingen in het waterbeheer. Bestuurders van verschillende partijen konden meepraten via chat en video. Lees hier een verslag.

 3. Afgerond: Consultatie gebieden -

  We zijn gebiedsgericht in gesprek gegaan met professionals uit onze omgeving. Deze gesprekken gingen over ruimtelijke opgaven in vier deelgebieden en het buitenwater en wat er zoal komt kijken bij een succesvolle gebiedsgerichte samenwerking. Lees hier een verslag.

 4. Afgerond: Bewonersconsultatie -

  Via het algemeen bestuur is een aantal betrokken inwoners uit ons werkgebied uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan over het Waterplan. Wat kunnen we leren van mensen die niet professioneel met het hoogheemraadschap te maken hebben? Lees hier het verslag.

 5. Afgerond: Vaststellen ontwerp Waterplan HHNK  -

  Het dagelijks bestuur heeft het ontwerp Waterplan HHNK vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Klik hier voor het getekende besluit.

 6. Afgerond: Inspraakperiode -

  In deze periode (26 juli – 17 september 2021) konden partijen hun zienswijzen indienen.

 7. Afgerond: Vaststellen zienswijzen op ontwerp Waterplan HHNK  -

  Het dagelijks bestuur stelt de Nota van inspraak vast en legt het Waterplan voor aan het algemeen bestuur.

 8. Momenteel bezig: Vaststellen Waterplan HHNK -

  Het algemeen bestuur stelt het Waterplan HHNK vast. Per 1 januari start de looptijd van het nieuwe Waterplan.