Concept Waterplan HHNK

Dit Waterplan is een project in wording. U ziet een momentopname, we werken er nog hard aan.

Ook uw inbreng kan invloed hebben op het uiteindelijke Waterplan. Lees hier meer over hoe u uw bijdrage kunt insturen.

Home

Tijdlijn

Bij de totstandkoming van het Waterplan HHNK zijn de volgende mijlpalen van belang.

 1. Momenteel bezig: Schriftelijke consultatieronde -

  In deze periode (2 – 20 april 2021) nodigen wij onze omgeving uit om met ons mee te denken over de koers die we in de periode 2022 – 2027 volgen en de opgaven waar we zelf en samen met anderen aan werken.

 2. Nog te doen: Bestuurlijke consultatie -

  Op deze datum gaan wij graag in gesprek met onze bestuurders en externe bestuurders.

 3. Nog te doen: Consultatie gebieden -

  Op deze datum gaan wij graag in gesprek met onze omgeving.

 4. Nog te doen: Vaststellen ontwerp Waterplan HHNK  -

  Het dagelijks bestuur stelt het ontwerp Waterplan HHNK vast en geeft het vrij voor inspraak.

 5. Nog te doen: Inspraakperiode -

  In deze periode (26 juli – 17 september 2021) kunnen betrokken partijen hun zienswijzen indienen.

 6. Nog te doen: Vaststellen zienswijzen op ontwerp Waterplan HHNK  -

  Het dagelijks bestuur stelt de nota beantwoording zienswijzen vast en legt het Waterplan voor aan het algemeen bestuur.

 7. Nog te doen: Vaststellen Waterplan HHNK -

  Het algemeen bestuur stelt het Waterplan HHNK vast.