We staan open voor onze omgeving en zijn steeds benieuwd naar wat daar speelt. We willen een betrouwbare partner zijn in ons werk en ons gebied. We zijn toekomstgericht en duurzaam.

Betrokken: We zijn omgevingsgericht

We staan open voor onze omgeving en zijn steeds benieuwd naar wat daar speelt. Welke dilemma's en mogelijkheden zijn er om doordachte en duurzame oplossingen te creëren? Vanuit onze kennis en ervaring zijn we in staat om mensen te inspireren, om mee te denken en waar nodig te adviseren. Andersom willen we graag geïnspireerd raken en betrokken zijn bij initiatieven van anderen. Dat levert maatschappelijke meerwaarde op.

Betrouwbaar: We gaan vakkundig en kostenbewust te werk

We willen een betrouwbare partner zijn in ons werk en ons gebied. Die betrouwbaarheid is op de eerste plaats gefundeerd op vakmanschap. Wij begrijpen dat goed waterbeheer een zaak is die vraagt om precisie, vakwerk en soms maatwerk. Betrouwbaar betekent ook: een betrouwbare partner zijn, rolvast, voorspelbaar en zonder willekeur. We voelen steeds de verantwoordelijkheid om efficiënt om te gaan met het aan ons toevertrouwde belastinggeld. We zijn kostenbewust.

Vooruitstrevend: we zijn toekomstgericht en duurzaam

We zijn nooit klaar en het waterbeheer is nooit af, we moeten altijd blijven leren. We laten ons daarom graag inspireren door technische innovaties en vernieuwende inzichten en passen die zoveel mogelijk toe. Tegelijkertijd stimuleren we zelf ook innovaties in het waterbeheer (zie ook ons Waterinnovatiefonds). In al ons werk wegen we duurzaamheid mee in de uitwerking en uitvoering.

De toegenomen complexiteit van het waterbeheer en de dynamische wereld om ons heen eisen van ons dat we rekeninghouden met een onvoorspelbare toekomst. En, tegelijkertijd, dienen we alles kritisch te toetsen aan onze gezamenlijke kennis en ervaring. Zo gaan we met open vizier én zekerheid de onzekerheid tegemoet.