Waterveiligheid

Hollands Noorderkwartier ligt grotendeels onder zeeniveau. Van oudsher zorgen wij voor het in stand houden en periodiek versterken van dijken en duinen (waterkeringen). Hierdoor beschermen we ons gebied tegen overstromingen en is het gebied leefbaar voor burgers, bedrijven, landbouw en natuur. Tegelijkertijd zijn deze waterkeringen bepalende elementen in ons landschap en dragen ze bij aan de schoonheid ervan. Ook zijn ze een belangrijk onderdeel van de infrastructuur, vaak lopen er wegen en fietspaden op of langs dijken.

Naast sterke waterkeringen zijn ruimtelijke inrichting en crisisbeheersing van belang voor de waterveiligheid (aanpak meerlaagsveiligheid). Bij de zorg voor waterveiligheid trekken we met onze partners en omgeving op. Met multifunctionele keringen willen we maatschappelijke meerwaarde creëren. Meer informatie is te lezen in onze Visie op Waterveiligheid.