Veilige (vaar)wegen

Ons doel is om in 2025 al onze wegen te hebben overgedragen aan gemeenten en geen wegbeheerder meer te zijn. Om deze transitie te stroomlijnen en beheersbaar te houden is in 2019 een overdrachtsproces gestart. Tot die tijd beheren en onderhouden we de wegen volgens de in 2019 vastgestelde Nota Wegenbeheer.

Daarnaast onderhouden we 100 kilometer vaarwegen voor de Provincie Noord-Holland.