Belangrijk bericht voor bezoekersOntwerp Waterplan HHNK 2022-2027

Dit Waterplan is een project in wording. U ziet een momentopname, we werken er nog hard aan. Klik hier als u op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen.

Veilige (vaar)wegen

Ons doel is om in 2025 al onze wegen te hebben overgedragen aan gemeenten en geen wegbeheerder meer te zijn. Om deze transitie te stroomlijnen en beheersbaar te houden is een overdrachtsproces gestart. Door versnellingen in het overdrachtsproces verwachten we al in 2023 ons wegbeheer te hebben overgedragen aan gemeenten. Tot die tijd beheren en onderhouden we de wegen volgens de in 2019 vastgestelde Nota Wegenbeheer.

Daarnaast onderhouden we 100 kilometer vaarwegen voor de Provincie Noord-Holland.