Veilig wonen, werken en recreëren onder zeeniveau is minder logisch dan u misschien denkt. Ook bij preventie van wateroverlast komt veel kijken. En wat dacht u van het zorgen voor voldoende schoon, zoet water? Wij maken deze ‘vanzelfsprekendheden’ mogelijk, in dienst van de samenleving.

Maar het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en de bodem daalt. Ook voor Hollands Noorderkwartier heeft dit grote gevolgen. Al in 2012 hebben we nagedacht over deze langetermijnontwikkelingen en samen met onze omgeving een Deltavisie(externe link) voor ons gebied opgesteld. We hebben verkend hoe we in de toekomst omgaan met het waterbeheer in ons gebied. Samen met gemeenten, belangenorganisaties, burgers en provincie hebben we keuzes gemaakt voor de effecten Waterveiligheid, Voldoende water, Gezond water en Schoon water. De langetermijnverkenning van de Deltavisie is vertaald in een Waterprogramma(externe link) voor de middellange termijn (2016-2021). Ook het nieuwe Waterplan HHNK (deze website) bouwt voort op de koers van onze Deltavisie.