Klimaatverandering is wereldwijd van grote invloed op de leefbaarheid van de planeet en heeft ook grote invloed op het waterbeheer: de zeespiegelstijging maakt het versterken van primaire waterkeringen urgenter (zie effect Waterveiligheid), en de toename van verzilting en droogte vormt een uitdaging voor de toekomst (zie effect Voldoende water).

Op basis van de meest recente inzichten van het KNMI is een langetermijnverkenning voor onze regio gemaakt. Hieronder leest u de belangrijkste ontwikkelingen. Het volledige achtergronddocument 'Langetermijnverkenning bij Waterplan HHNK' kunt u opvragen via waterplanhhnk@hhnk.nl.

Ontwikkelingen

  • De temperatuur stijgt en warmte-extremen nemen toe. Hitte in stedelijke gebieden neemt ook toe (hittestress).
  • De zeespiegel van de Noordzee stijgt 1 tot 2 meter tot 2100, daarna onzeker maar stijgend.
  • We krijgen vaker extreme neerslag en de intensiteit van de buien neemt ook toe.
  • Droge periodes in heel Europa starten in het voorjaar, duren langer en komen vaker voor.
  • Voor Nederland weinig verandering in wind.
  • Mitigatie: de energietransitie zet door, toename in gebruik van duurzame energie.
  • De gevolgen van klimaatverandering zijn heel divers: op kwetsbare bodems, natuur, demografie, geopolitiek, etc.