Technologie

We leven in een tijd van grote technologische ontwikkelingen. De verwachting is dat er in de komende jaren grote technologische doorbraken zullen zijn in veel verschillende domeinen, van kunstmatige intelligentie tot biotechnologie (levensduurverlening) tot robotica en nieuwe materialen. Sommige van deze doorbraken zullen zelfs disruptief zijn, dat wil zeggen dat ze snel of op langere termijn tot grote veranderingen leiden in ons dagelijks leven. Vergelijkbaar met bijvoorbeeld de uitvinding van het Internet. Waar in het verleden doorbraken veelal serieel en met lange tussenpozen plaatsvonden, is de verwachting voor de komende jaren dat veel doorbraken elkaar in korte tijd zullen volgen én versterken.

Het achtergronddocument 'Langetermijnverkenning bij Waterplan HHNK' kunt u opvragen via waterplanhhnk@hhnk.nl.

Ontwikkelingen

  • Brede toepassing van sensoren, bijvoorbeeld: real time monitoring van dijken, watersystemen en afvalwater;
  • Doorbraaktechnologieën, zoals de quantumcomputer, superkritisch watervergassen en TEO/TEA;
  • Technologie zowel kans als gevaar voor democratie. Technologie versterkt polarisatie (denk aan social media), er ontstaan informatiebubbels en twitterpolitiek. Bron: Haim Harari (2014). Het biedt tegelijkertijd ook kansen: technologie ondersteunt (realtime) participatie, interactie tussen bestuurders en bevolking.
  • Door digitale transformatie ontstaat steeds meer een netwerksamenleving; machtsverschuiving van organisaties naar individuen.
  • Toename van cybercriminaliteit, datalekken en schending van privacy. Dit vraagt extra inzet van overheden, bedrijven en individuen om hier weerbaar tegen te worden.

Zie het thema Datagestuurd werken.