Positionering

Dit onderdeel beschrijft waar we voor staan, onze rollen, onze aanpak van gebiedsgericht werken en hoe we omgaan met de dynamiek in onze omgeving. Dit is de basis voor onze manier van werken voor de planperiode.