We zijn flexibel en adaptief

Gezien de vele ontwikkelingen en dynamiek in de wereld om ons heen is het van belang dat we daarbij flexibel en adaptief werken. Flexibel werken houdt in dat, als er een bepaalde koers is uitgezet, we bereid zijn om onze koers aan te passen als blijkt dat dit beter is.

Adaptief wil zeggen dat we niet alleen bereid maar ook in staat zijn om ons aan te passen aan (steeds) veranderende omstandigheden. Dit geldt zowel voor specifieke projecten als voor beheer en onderhoud maar ook voor ons beleid, dus ook voor dit Waterplan.

Adaptiviteit vraagt om continu te blijven observeren wat er om ons heen gebeurt. In die zin is de langetermijnverkenning bij dit Waterplan een goede basis om mee verder te gaan. We zullen steeds scherp en alert moeten blijven om in het geval van grote wijzigingen in het beeld van die trends te verkennen wat dat betekent voor ons werk en ons af te vragen of we willen en moeten bijsturen. We zijn al enige jaren onderweg met een leer- en ontwikkeltraject om steeds flexibeler en adaptiever te worden. Door alle genoemde veranderende omstandigheden blijft het ook de komende jaren een uitdaging voor ons bestuur en de gehele organisatie om hier in door te ontwikkelen.