Schoon water

We werken continu aan de beschikbaarheid en het goed functioneren van de waterketen; elke dag zuiveren we afvalwater, voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit. Zo dragen we bij aan de leefbaarheid van ons gebied.

De waterketen is onderdeel van de gehele watercyclus. Keuzes voor de toekomst worden bepaald op basis van de ontwikkelingen in de omgeving, onze ambities en die van onze partners. Ook de staat van onze assets en ons streven om het afvalwater te zuiveren tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten spelen hierin een rol.

Dit kunnen en willen we niet alleen. We werken samen en in afstemming met de waterketenpartners, de watersysteempartners, kennisinstituten en bedrijven. Daarnaast verbeteren we met gemeenten en PWN de doelmatigheid in de waterketen.