Ruimtelijke adaptatie

De klimaatverandering heeft gevolgen voor de veiligheid, de economie en de gezondheid van onze inwoners. Daarom moeten we onze leefomgeving aanpassen aan deze extremere weersomstandigheden. Dit noemen we 'ruimtelijke adaptatie'.

Met het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie van het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten zetten wij ons in om onze leefomgeving weerbaarder te maken tegen het veranderende klimaat. Dit plan heeft als doel dat Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht.

We hebben de volgende doelstellingen:

  1. In 2050 is de weerbaarheid van het gebied tegen overstromingen vergroot.
  2. Onze inwoners ondervinden de komende jaren zo min mogelijk hinder en schade van wateroverlast door extreme neerslag.
  3. Bij droogte is er in beginsel voldoende water voor onze inwoners, de landbouw en de natuur.
  4. Onze leefomgeving is in 2050 beter ingericht tegen hittestress.

In het proces van ruimtelijke adaptatie nemen gemeenten en provincie het voortouw en hebben wij een andere en nieuwe rol. Meer informatie is te lezen in onze Visie op Ruimtelijke adaptatie.