Resultaten Voldoende water

  • Ons gebied is uiterlijk 2050 klimaatbestendig en leefbaar door voldoende wateraan- en afvoer en een optimale verdeling van het beschikbare water.
  • Het watersysteem en de beheerinstrumenten zijn op orde en afgestemd met de omgeving.