Programma's Voldoende water

Programma Ruimtelijke adaptatie

De komende jaren veranderen we van rol. Waar we eerst het initiatief namen vanuit de normering waaraan we moesten voldoen, leveren we nu kennis aan, zijn we adviseur en samenwerkingspartner (en soms ook nog initiatiefnemer). Tot 2027 doen we ervaring op met deze veranderende rol en positie. Tegelijkertijd blijven we investeren in het boezemwatersysteem door onze gemalen te onderhouden, de bouw van gemaal Monnickendam en het project Verbetering natte Infrastructuur Noordkop. Zie het thema Ruimtelijke adaptatie.

Programma Wateropgave 2.0

Met de ervaringen en opbrengsten vanuit het programma Ruimtelijke adaptatie starten we in 2027 met een nieuw Programma Wateropgave 2.0. Met dit programma hebben we met onze partners een antwoord op de toenemende risico's op wateroverlast.

Programma Watertekort

Watertekort komt steeds vaker voor en is een steeds groter probleem aan het worden. Het is van belang om de gevolgen ervan goed in beeld te krijgen. Om deze complexe opgaven aan te pakken stellen we een programma Watertekort op om te bepalen welke rol, kansen en maatregelen wij kunnen nemen, ook met andere partijen.