De inhoud is geladen.

Gebied

We willen gebiedsgericht samenwerken. Brede maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering, stikstofemissies, bodemdaling en verzilting houden geen rekening met bestaande regelgeving, bestuurlijke structuren en geografische grenzen. Daarnaast kunnen gebiedseigen kenmerken vragen om een lokale aanpak.

De opgaven en ambities beschreven in de effecten en thema's van dit Waterplan zijn geografisch op interactieve kaarten verzameld, ter ondersteuning van een gebiedsgerichte aanpak. Dit staat in ons kaartenportaal

Hier zijn opgaven geografisch in beeld gebracht waar wij aan werken en ook opgaven waar anderen mee bezig zijn. Als bezoeker van dit portaal kun je zelf kaartlagen aan- en uitzetten en per effect en thema, per gebied, informatie bekijken en er op doorklikken.

We willen dit kaartportaal gebruiken om de samenwerking met stakeholders in het gebied op te zoeken en verder uit te bouwen. De inhoud is nooit af, we zullen gedurende de looptijd van dit Waterplan de kaarten blijven actualiseren. Het kaartportaal is daarmee geen formeel vastgesteld onderdeel van het Waterplan.