Het Waterplan wordt dit jaar onder corona-omstandigheden gemaakt, dat maakt intern overleg lastiger en consultaties met externen helemaal. Samen in gesprek over de plannen is digitaal een uitdaging. Die uitdaging is HHNK wel aangegaan met bestuurders en met professionals, maar hebben onze inwoners ook interessante aanvullingen?

Om dit te onderzoeken heeft HHNK dit jaar een pilot gedaan. We hebben de algemeen bestuursleden van HHNK gevraagd 'betrokken bewoners' uit te nodigen voor een gesprek over het Waterplan. Dat gesprek werd op 1 juni digitaal gevoerd met tien bewoners. Van fruitkweker tot gepensioneerde met scheepvaartachtergrond en van biologisch dynamisch agrariër tot directeur van een branchevereniging.

Archeologische opgravingen
Effecten van ecologie
Rioolwaterzuivering Beemster

Divers gezelschap

De deelnemers vonden het een eer te zijn uitgenodigd en hadden zich ook voorbereid op het gesprek. Ze zijn al langer bezig met het belang van schoon wateren hadden al eerder contact met HHNK. Of ze kennen ons alleen van de waterschapsbelasting en zijn onder de indruk van wat het hoogheemraadschap allemaal doet, vooral op maatschappelijk gebied. Het doornemen van het hele Waterplan, inclusief alle doorverwijzingen was nogal een opgave. Het werd interessant maar wel veel gevonden.

Werkzaamheden langs Westdijk
Vervanging Kwadijkerbrug
Planten van helmgras

Breed spectrum

De deelnemers hebben zelf onderwerpen kunnen aandragen. De een houdt een pleidooi voor het bijdragen aan de motie die in de Tweede Kamer is aangenomen voor 25% biologische landbouw, de ander houdt ons voor dat de woningen die nu worden gebouwd al jaren geleden zijn getekend, zonder voldoende besef van het watertekort. En zouden we ons niet actief moeten inzetten voor het uitkopen van boeren in veenweidegebied? Hoe gaat HHNK eigenlijk om met de dreigingen van cybercriminaliteit? Zo meandert het gesprek van het ene naar het andere thema wat maar weer aangeeft dat de verantwoordelijkheden van HHNK een breed spectrum beslaan.

Aanlag strand bij Hoornse Hop
Lagune Hondsbossche Duinen
Kadeverbetering West-Knollendam

Thematische gesprekken

Tip van de deelnemers was dan ook om een volgende keer een gesprek per effect of thema aan te gaan. Dan is de voorbereiding beter te behappen voor bewoners en kan het gesprek meer de diepte in gaan. Het in gesprek gaan zelf werd zeker gewaardeerd en verdient navolging. Een spreker wil nog wel kwijt dat, hoewel hij er op vertrouwt dat HHNK er adequaat op anticipeert, het watertekort en de noodzaak voor waterbuffers met meer urgentie mag worden verwoord. 

Aanleg natuurvriendelijke oever
Veld met zonnepanelen

Pilot 

Bij het opstellen van het vorige Waterplan (WBP 2016–2021) is een informatiebijeenkomst georganiseerd waar alle inwoners van het gebied welkom waren, maar daar kwamen niet veel mensen op af. Daarom is nu het plan opgevat enkele actieve bewoners persoonlijk uit te nodigen voor een frisse, eigentijdse blik op het Waterplan. Niet alleen om daar nu ons voordeel mee te doen, maar vooral om te kijken hoe dat werkt en welke tips we zouden krijgen. Vanwege corona is dat digitaal georganiseerd. De positieve reacties en de interesse waren bemoedigend en de tips zeer bruikbaar. We kijken dan ook positief terug op dit experiment.