Ons Informatiebeleidsplan 2022-2025 heeft de titel Datagedreven werken. Naast innovaties op het gebied van o.a. hardware en communicatie worden hierin de verschillende projecten en programma's op het gebied van data beschreven. We brengen ontwikkel- en dataspecialisten samen, die op flexibele wijze datavraagstukken vanuit de organisatie oplossen en verbeteringen realiseren.

Sectorbreed loopt het programma Basis op orde van de Unie van Waterschappen, waarin sterk gestuurd wordt op het op orde brengen van datakwaliteit en het actief delen van open data. In het DEEP-traject werken wij met zes andere waterschappen en het Waterschapshuis samen in een traineetraject om de slagkracht en competenties op het gebied van data science en data engineering te vergroten. We delen ook data via ons Geo-portaal. De gebiedsgerichte overzichten in dit Waterplan zijn hier een voorbeeld van.