Datagedreven werken

Datagedreven werken betekent voor ons het verbeteren van de gehele datacyclus. Van het vastleggen en inwinnen van data tot het gebruik van de data voor traditionele én innovatieve taken. Door het koppelen van onze eigen data aan die van anderen hebben we big data in handen. Hierdoor zijn we in staat om onze assets efficiënter in te zetten en te beheren.

Datagedreven werken is een belangrijke succesfactor voor het omgaan met de uitdagingen die ons werk, het klimaat en de samenleving met zich meebrengen. Door samenwerking met anderen kunnen we informatie ontsluiten waar we voorheen nooit aan gedacht hadden. Bijvoorbeeld bemonstering van afvalwater voor COVID-19-analyse of DNA-analyse van het oppervlaktewater voor biodiversiteit.