Duurzaamheid

Als maatschappelijk verantwoorde overheid voeren we onze zijn taken zo duurzaam en sociaal mogelijk uit. Het doel van onze duurzame aanpak is om bij te dragen aan het tegengaan van klimaatverandering, waar wij als waterschap immers zelf ook de gevolgen van ondervinden. Denk aan het stijgen van de zeespiegel, een hogere neerslagintensiteit en langere perioden van droogte.

Voorbeelden van verduurzaming zijn: het zelf duurzaam opwekken van energie, het scheiden van bedrijfsafval, het verwijderen van grondstoffen uit reststromen en het verlagen van de CO2-uitstoot. Dit geldt voor onze eigen bedrijfsvoering en ook voor partijen die in opdracht van ons werkzaamheden uitvoeren. Bij aanbestedingen dagen wij de markt uit om met een duurzame aanbieding te komen.