Klimaat- en Energieprogramma

Onze ambitie is om in 2025 zowel klimaatneutraal (geen CO2 meer uitstoten) als energieneutraal (ons energieverbruik zelf duurzaam opwekken) te zijn. Om dat te bereiken hebben we in 2017 een Klimaat- en energieprogramma opgesteld met daarin verschillende maatregelen. Zo plaatsen we bijna 100.000 zonnepanelen op eigen terreinen, verkennen we duurzame innovaties in de afvalwaterketen, werken we aan energiebesparing en aquathermie en verkennen we het gebruik van windenergie.

Broeikasgassen die vrijkomen door veenoxidatie en bij het zuiveringsproces van rioolwater zijn vooralsnog niet meegeteld. Landelijk zoeken de waterschappen uit hoe deze uitstoot is te kwantificeren en te reduceren.