Programma Implementatie Omgevingswet

Met het programma Implementatie Omgevingswet zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor de inwerkingtreding van de wet. De komende jaren wordt dit programma ingebed in de organisatie. Dat betekent dat de taken van het programma worden overgenomen en dat het programma op termijn wordt beƫindigd.

Vervolgtraject

De doorontwikkeling en verdere uitwerking van de Omgevingswet loopt tot 2029. Gemeenten hebben tot 2025 de tijd om een gemeentelijke Omgevingsvisie op te stellen en tot 2029 voor hun Omgevingsplan. De Omgevingswet verplicht gemeenten en waterschappen om hierin een integrale benadering te borgen en ervoor te zorgen dat de wateropgave geborgd wordt in deze plannen. Het is van belang om de plannen en regels op elkaar af te stemmen.

Afstemming overheden

Dit is een complexe opgave omdat de overheden een verschillende planning en opgaven hebben. Per gebied kan de insteek en aanpak anders zijn, terwijl de doelen overeind blijven. Naast het borgen van de eigen opgaven, geven we ook ruimte aan initiatieven van derden.