Belangrijk bericht voor bezoekersOntwerp Waterplan HHNK 2022-2027

Dit Waterplan is een project in wording. U ziet een momentopname, we werken er nog hard aan. Klik hier als u op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen.

Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet waarin bestaande wetten voor de leefomgeving worden gebundeld en gemoderniseerd. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Een belangrijk maatschappelijk doel is een integrale benadering van onze fysieke leefomgeving. Dat betekent dat ons werk op een integrale manier en in samenhang met opgaven van onze collega-overheden wordt aangepakt. Op deze manier kunnen we slim invulling geven aan het veilig houden van ons gebied, met voldoende, schoon en gezond water.

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen, zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om projecten te starten. Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking.