Ontdekkingsreis

De Omgevingswet is nieuw voor iedereen. We zijn met andere overheden, bedrijven en inwoners op een gezamenlijke ontdekkingsreis. Dat betekent dat we naast de formele stappen, de komende periode betekenis gaan geven aan de veranderingen.

Reflectie op onze werkwijze

Dit vraagt van ons steeds opnieuw een afweging; wat is onze rol, wat is onze positie, heeft dit de hoogste prioriteit, kunnen we samenwerken? Wat dragen we als waterschap bij aan kennis, uitvoering en financieel? Dit zijn vragen die we voor onszelf moeten beantwoorden in de context van het gebied, de maatschappelijke opgaven en de opgaven van onze partners en mede-initiatiefnemers. Naast andere regelgeving is ook een andere werkwijze en houding van overheden nodig: van 'nee, tenzij' naar 'ja, mits'. Dit vraagt om een ontwikkeltraject in regelgeving, beleid, competenties en cultuur. 

Participatie

De betrokkenheid van inwoners bij onze projecten en werkzaamheden neemt toe. Dit juichen wij toe om initiatieven de kans te geven en tot een gedragen aanpak te komen. Participatie is een belangrijke pijler van de Omgevingswet. Dit vraagt om een zorgvuldige en transparante aanpak. Om hier invulling aan te geven, ontwikkelen we in 2022 participatiebeleid.