De ontwikkelingen in het verzamelen van data gaan snel. Door expertise en slagkracht op te bouwen profiteren wij van deze nieuwe mogelijkheden in de hele datacyclus (sensoring, data-integratie, dashboards, open data). We zetten een adequate data-infrastructuur op. Waarbij we computerkracht inzetten om verbanden te leggen en inzichten te verkrijgen ter ondersteuning van onze taken.

We doen dit niet alleen en zetten expertise van andere organisaties en marktpartijen slim in. We zijn zelf aan zet om de kansen te identificeren en er op te sturen dat we snel en tegen acceptabele kosten inspelen op de behoeften vanuit de organisatie.

De relevante technologische ontwikkelingen voor datagedreven werken staan beschreven op de pagina Technologie.

Dataveiligheid

Deze technologische ontwikkelingen hebben ook een keerzijde, waarvan we ons bewust moeten zijn. We moeten zekerstellen dat onze dataoplossingen transparant, uitlegbaar, veilig en gewaarborgd zijn. Er is voortdurend aandacht nodig voor security en privacy. De netwerksamenleving en de cloud maken ons kwetsbaar en afhankelijk.