Vanuit een professionele studio in Leeuwarden organiseerden we een bestuurlijke conferentie. Bestuurders uit ons werkgebied namen kennis van ontwikkelingen in waterbelangen en de keuzen die daarom worden gemaakt in het Waterplan HHNK 2022-2027. Ook deden de bestuurders suggesties, ze stelden vragen en maakten opmerkingen via de chat en Zoom. Deze dialoog brengt de wording van ons Waterplan weer een stukje verder.

Hoogheemraad Klazien Hartog in gesprek met dagvoorzitter Simone Trier en digitaal met dijkgraaf Luc Kohsiek.

De bijeenkomst was geslaagd met 73 deelnemers die allemaal vrijwel de hele conferentie digitaal hebben bijgewoond. Dat was zeker ook te danken aan de levendige presentatie van Simone Trier die als talkshowhost de kijker door een afwisselend programma leidde.

Uitdagingen in ruimtelijke ordening

Klazien Hartog, coördinerend portefeuillehouder Waterplan HHNK, en de digitaal aanwezige dijkgraaf Luc Kohsiek, kregen de kans de uitdagingen te schetsen waar HHNK mee te maken heeft. Zo vergt de aanspraak op de ruimte voor woningen, biodiversiteit, waterberging, infrastructuur intensieve samenwerking in het hele gebied. Die ruimte is cruciaal voor iedereen dus hoe wordt die verdeeld en gedeeld? Ook in relatie tot klimaatverandering, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Om de uitdagingen specifieker te maken, werden drie presentaties gegevens waarover vervolgens werd gepraat aan tafel en via de chat.

Zoet Water

Elvin Martha, clusterhoofd Kennis & Ontwikkeling bij Waterketen, schetst de ontwikkelingen op het gebied van zoet water. Met minder aanvoer, meer aanspraak op water uit het IJsselmeer/Markermeer en met droge zomers liggen tekorten op de loer. Kansen liggen er bij innovatie in de waterzuiveringen, opslag in de bodem, bevorderen van spaarzamer watergebruik en alle initiatieven die bij onze samenwerkingspartners liggen.  Zie de hele presentatie onderaan deze pagina.

Napraten over zoet water

In het gesprek daarna wordt gesproken over samenwerking met RWS over de snelle afvoer, over natuur, over eisen aan datacenters en landbouw, over het verdringingsvraagstuk. Elvin Martha: "Uiteindelijk kun je het gebied maar één keer inrichten, en de watervraag is afhankelijk van de keuzes die je daarbij maakt. Dus zoek elkaar zo snel mogelijk op om samen te creëren."   

Bekijk hier de presentatie in pdf

Maatschappelijke opgaven

Maatschappelijke opgaven

Jan Bruin, clusterhoofd Kennis & Ontwikkeling bij Watersystemen, geeft een inkijkje in de complexiteit van problemen die spelen bij de ruimtelijke inrichting. Er zijn zorgen over biodiversiteit, bodemdaling, verzilting en er is een noodzaak tot woningbouw, energietransitie en natuurontwikkeling. Gebiedsgericht werken kan leiden tot een integrale aanpak. Zie de hele presentatie onderaan deze pagina.

Napraten over maatschappelijke opgaven

In het gesprek daarna gaat het over de verantwoordelijkheid die het hoogheemraadschap heeft bij bijvoorbeeld de woningbouwopgave. Als adviseur, kennisleverancier en bij het dienen van de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Ook komt ter sprake welke rol het waterschap heeft in het bouwdossier ten aanzien van het klimaatvraagstuk. Volgens Jan Bruin zou water wel een leidend principe moeten zijn bij de woningbouwopgave.

Bekijk hier de presentatie in pdf

Omgevingswet en het Waterplan

Saar Foeken, programmamanager Omgevingswet van HHNK, maakt inzichtelijk dat de Omgevingswet een transitie van het ruimtelijk domein behelst. En die betekent dus echt een andere manier van werken; samenhangend, als één overheid, zorgend voor ketensamenwerking, in samenspraak met de samenleving. Samenwerking en participatie is dus belangrijker dan ooit. Zie de hele presentatie onderaan deze pagina.

Napraten over de Omgevingswet

In het gesprek daarna gaat over de vraag of het nu eigen moeilijker of makkelijker wordt. Met 26 wetten die worden vervangen door één wet lijkt het aan de voorkant eenvoudiger te worden. Maar de uitdagingen voor de achterkant zijn enorm. Omdat de initiatiefnemer straks via één loket de informatie beschikbaar moet krijgen, zullen de overheden in aanloop daar naartoe een intensieve samenwerking moeten aangaan. Ook de invulling van participatiewens kwam aan bod; HHNK is daarbij de ene keer beoordelaar en de andere keer is HHNK als initiatiefnemer de initiator van het participatieproces.

Bekijk hier de presentatie in pdf

Oproep

Aan het einde van de bijeenkomst deed de dijkgraaf nog een oproep aan alle deelnemers. Dus ook wie er niet bij was, is van harte om bij te dragen aan projecten  of ontwikkelingen bij het hoogheemraadschap. En schroom ook niet om ons te betrekken als u onze medewerking nodig heeft. Klazien Hartog voegt daaraan toe dat wij veel kennis hebben en die graag met u delen.