Elke zes jaar maken we een Waterbeheerprogramma (WBP). Voor het opstellen van het nieuwe programma hebben we een tussentijdse evaluatie uitgevoerd. Samenvattend zijn dit de geleerde lessen:

  • De kracht zat in het voortraject met de omgeving. De bouwstenen zijn nog steeds actueel, alleen is de prioritering nu anders.
  • We werken in de geest van het WBP, zonder een een-op-eendoorvertaling in de planning & control-cyclus.
  • Het WBP is een momentopname, bijregelmechanismen zijn nodig tijdens de looptijd (flexibiliteit).
  • Concernbrede onderwerpen zoals energietransitie en digitalisering zijn niet opgenomen in het WBP5. Het is de vraag of dit in de toekomst gewenst is.