U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze site. Wij doen er alles aan om deze website actueel en juist te houden. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd veroudert of niet meer correct is. Gebruikmaking van de geboden informatie is voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Door de viewer te bezoeken en/of de op of via deze viewer aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Het auteursrecht van de teksten en afbeeldingen op deze website berust bij het hoogheemraadschap. Behoudens de in de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze site zonder onze instemming worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of verspreid.